X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

مبانی و روش های برنامه ریزی شهری  چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 30 آذر 1396 در ساعت 11:40

فهرست مباحث بخش اول

آزمون کتاب باز، چهارشنبه 6 دی 1396

منابع

 • 1-3- مفاهیم‎، طبقه بندی و روند تحولات برنامه ریزی شهری از دهه 1930 میلادی تا به امروز دریافت | Download
 • 1-4- رویکردهای تأثیرگذار در دوران برنامه ریزی دموکراتیک دریافت | Download

تمرین 3- رویدادهای جهانی تأثیرگذار بر روند توسعه پایدار را در قرن بیست و یکم (پس از سال 2000 میلادی) نام برده و به اختصار محوریت ها و موارد موردتأکیدهریک را در یک برگ کاغذ A4 شرح دهید.

تمرین 7- بر اساس نظریه ها، دیدگاه های فلسفی و نردبان های مشارکت از نظر شما مشارکت مردم در برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهرهای ایران چه جایگاهی داشته دلایل خودرا در یک برگ کاغذ A4 تشریح نمایید.
 • 1-7- کشورهای در حال توسعه و برنامه ریزی شهری و
 • 1-8- کلان شهرها و برنامه ریزی شهری دریافت | Download
 • 1-9- تحولات برنامه ریزی شهری در ایران
 • (1) نظام برنامه ریزی فضایی در کشور و انواع طرح های توسعه و عمران (8 آذر1396)
 • دریافت | Download
 • نمونه نقشه از طرح های توسعه و عمران ملی، منطقه ای، ناحیه ای و محلی (8 آذر1396)
 • دریافت | Download
 • آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 1378 (8 آذر1396)
 • دریافت | Download
تمرین 14-  با بررسی نمونه نقشه های طرح های توسعه و عمران ملی، منطقه ای، ناحیه ای و محلی، تفاوت دو طرح تفصیلی (مبتنی بر طرح جامع) و طرح تفصیلی پایه (مبتنی بر طرح راهبردی ساختاری) چه مواردی است و بر اساس یافته هایتان از صحبت های ردو بدل شده در زمینه این دونوع نگرش (جامع و راهبردی ساختاری) کدام نمونه مورد تأیید شما از نظر اجرایی است و چرا؟
تمرین15-  مراجع مسئول بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران، اعضاء و شرح اقداماتشان را در یک برگ کاغذ A4 شرح دهید.
 • (2) موانع و راهکارهای شهرسازی در مقیاس اجرایی در ایران، دکتر حسین نژاد
 • دریافت | Download

فهرست مباحث بخش دوم

آزمون پایان ترم

منابع: کلیه مباحث مطرح شده در کلاس با محوریت های زیر

 • 1-1- مفهوم برنامه ریزی شهری   دریافت | Download
 • 1-9- تحولات برنامه ریزی شهری در ایران،نظام برنامه ریزی فضایی در کشور و انواع طرح های توسعه و عمران دریافت | Download
تمرین 1- در یک برگ کاغذ A4 و براساس توضیحات تفصیلی داده شده در کلاس و منابع فوق، یافته های خویش را از مقایسه دو رویکرد در تهیه طرح های توسعه شهری ایران را بیان نمایید.
 • 2-3- برداشت کاربری و فضای شهری و  (12-2) روش های بررسی کیفیت ابنیه شهری دریافت | Download
 • تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری و تعیین سرانه آنها (مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری: مورخ 1389/4/10) دریافت | Download
 • خلاصه تعاریف کارکردهای مختلف شهری و راهنمای رنگ انها بر اساس قرارداد تیپ دوازده دریافت | Download
 • طرح استاندارد پایگاه داده مکانی و دستورالعمل های اجرایی طرح های توسعه و عمران شهری دریافت | Download
 • طرح استاندارد پایگاه داده مکانی و دستورالعمل های اجرایی طرح های توسعه و عمران فراشهری دریافت | Download 

تمرین 2- در برگه های سفید کاغذ A4 و براساس توضیحات تفصیلی داده شده در کلاس و منابع فوق، کارکردهای مختلف شهری را از نظر ردیف، کاربری، عملکرد (ریز فعالیت) و همچنین هاشور (رنگ) به صورت دستنویس مقایسه نمایید.

 • 2-5- روش های تحلیل فضایی فرم و شکل شهر
 • 2-6- روش ها و شیوه های تحلیل سیمای شهر و ارزش های فضایی
  دریافت | Download

تمرین 4- شهر مشهد را بر اساس نظرات ساخت شهر دریک برگ کاغذ A4 دستنویس تشریح نمایید.

تمرین 5-نمونه هایی از  بافت شهر مشهد بر اساس نظریات فرم شهر را بررسی نموده و در یک برگ کاغذ A4 با ذکر دلایل و موقعیت محدوده به همراه برش کوچکی از تصویر هوایی یا نقشه از آن  تحویل دهید.

 • 2-4- روش های محاسبه و تحلیل سطوح کاربری زمین و فضا
  2-7- روش طبقه بندی بافت های شهری و تعیین تراکم ساختمانی
  2-8- استانداردهای فضائی و کالبدی (سرانه ها و معیارهای) عملکرد های مختلف شهری
  2-9- استانداردهای فضائی و کالبدی (سرانه ها و معیارهای)  مسکن و اسکان شهری
 • دریافت مباحث فوق به طور کامل (24 آبان 1396)

تمرین 10- مباحث مطرح شده در کلاس در زمینه معیارهای فرسودگی بافت از نظر مصوبه شورایعالی شهرسازی معماری (ریزدانگی، ناپایداری و نفوذناپذیری) را از دید خود در یک برگ A4 تحلیل نمایید و نکات مثبت یا منفی آن را تشریح نمایید.(24 آبان 1396)

تمرین 8- بر اساس نکات مطرح شده در زمینه محاسبه و تحلیل سطوح کاربری ها، سرانه و تراکم و تعاریف و مصوبه مفاهیم کاربری های شهری و تعیین سرانه آنها (دریافت) جدول برنامه ریزی لینک زیر را در کاغذ A4 و دستنویس تکمیل نمایید.
دریافت | Download
 • جدید 2-10- استانداردها و روش تعیین محل (مکانیابی) کاربری های شهری  دریافت | Download (30 آذر 1396)
 • جدید 2-11- روش ها و شیوه های ارزیابی طرح ها و گزینه های طرح ها  دریافت | Download (30 آذر 1396)
 • 2-12- روش های بررسی کیفیت ابنیه شهری در بخش سوم مطرح شد
 • 2-13- بانی و شیوه های منطقه بندی (پهنه بندی)، ZONING   دریافت | Download (22 آذر1396)
 • جدید 2-15- روش و شیوه های برآورد مالی پروژه و برنامه ریزی اجرای طرح   دریافت | Download (30 آذر 1396)
تمرین 6- بر اساس مدل سوات، ضمن تشکیل ماتریس های ارزیابی عناصر محیط داخلی و خارجی دانشگاه خود، استراتژی های توسعه آموزشی را برای آن تدوین نموده و با ارزیابی به دو روش فهرست معیارها و QSPM، آن ها را اولویت بندی نمایید. (دربرگه های A4)تمرین9- پرسش موجود در صفحه انتهایی مبحث هجدهم بخش دوم را در یک برگ کاغذ A4 و دستنویس پاسخ دهید.(24 آبان 1396)
تمرین 11- پرسش موجود در مبحث  بخش "روش تعیین نقش اقتصادی شهر" را در یک برگ کاغذ A4 و دستنویس پاسخ دهید.(2 آذر1396)
تمرین 12- بر اساس شهر و استان تعیین شده برای هر یک از عزیزان که در کلاس حاظر بودند، نقش اقتصادی شهر را در استان در سال 1390 را در یک برگ کاغذ A4 و دستنویس تعیین نمایید. (LQ)(2 آذر1396)
تمرین 13- بر اساس شهر و استان تعیین شده برای هر یک از عزیزان که در کلاس حاضر بودند،مثلث بوژوگارنیه و  ژرژشابو را الزاما به صورت دستی و در کاغذ A4 شطرنجی موجود در تمام لوازم التحریر فروشی ها، ترسیم نمایید.(2 آذر1396)

مختص دانشجویان دانشگاه پیام نور

نظرات (5)
سلام و وقت بخیر خدمت شما همکار عزیز و محترم
باید به جنابعالی تبریک گفت به چند دلیل. نخست بخاطر داشتن قلب و روحی بزرگ؛ که داشتن آنها، بزرگی شخصیتی شما را نیز اثبات می کند.
شاید در نگاه اول اینطور تعبیر شود که بخاطر انتشار مطالب رایگان در سایت شما، این احساس به وجود آمده در حالی که اگر کمی دقت شود قابل درک خواهد بود که بخاطر انگیزه، حس، ذوق و شوق انتقال دانش و روحیه یاددهی شماست که بیان این نکات را ضروری می نماید.
نقطه بارز معلمی که همانا اشتیاق انتقال دانش و روشنگری افراد و همنوعان است در جنابعالی موج می زند...
سخن به درازا نکشم، فقط سپاس و تشکر ویژه منو برای این همه خوبی بپذیرید. امیدوارم همیشه در همه مراحل زندگی خود موفق و کامیاب باشید.
در خصوص مسائل مرتبط با رشته شهرسازی، انواع همکاری‌های مرتبط و همچنین مسائل مربوط به طراحی و مسائل فنی سایت، برنامه نویسی و تولید نرم افزار، تولید محصولات نرم افزاری تلفن همراه، تلگرام و مواردی از این قبیل، در خدمت شما هستم و خوشحال خواهم شد اگر کمکی از دست من بربیاید انجام دهم. در پناه حق باشید..
دوست خوبم:
سلام. وقت شما هم بخیر. عرض احترام و سپاس بنده را پذیرا باشید. ممنون از حسن نظرجنابعالی و لطفتان. بزرگوارید.
استاد عزیزم! کلاس شما این ارزش را برای من داشت که علاوه بر مباحث مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی مسایلی مربوط به اخلاق را نیز وام دار شما باشم...
مسایلی که با رفتار شما منتقل شد...
بابت آن همه
تشکر میکنم و به شما عزیز محترم تبریک میگویم...
به امید توفیق روز افزون شما...
دوست خوبم:
پاسخ:
ممنون از حسن نظرتان و پیامی که گذاشتید. من هم برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
سلام استاد
امیدوارم اخر ترم حداقل از کلاسمون راضی باشید وبعضی از حرفای دانشجوهاراجع به امتحان و بقیه چیزها شمارو ناراحت نکرده باشه ومطمئن باشید که دانشجویانی هستند که مشتاق یادگیری مطالب هستند
دوست خوبم:
پاسخ:
ممنون از پیامی که گذاشتید. موفق باشید
سلام استاد خسته نباشید
فقط میخواستم بابت همه زحماتتون تشکر کنم کمتر استادی پیدا میشه که اینقد به دانشجوهاش بها بده
ممنون
دوست خوبم:
سلام و ممنون خانم آقایی عزیز از حسن نظرتان. شما هم خسته نباشید.
با اهدای سلام و احترام
جناب استاد خلج بابت کتاب تحولات برنامه ریزی شهری من با انتشارات دانشگاه آزاد تماس گرفتم و قرار شد هر تعدادی که خواستیم بفرستن ی محبت میکنید کلاس خانوما و اگه کلاسهای دیگه این کتاب میخوان تا سه شنبه که با شما کلاس دارم بفرمایید تا ببینم چندتا کتاب سفارش بدم .
تلفن:09157647564
با تشکر از زحمات شما.
دوست خوبم:
سلام و عرض احترام متقابل
ممنون از پیگیری شما، به نماینده کلاس خانم ها و کلاس آقایان اطلاع داده شد.
نام :
پست الکترونیکی :
وب / وبسایت :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد